Başkanın Mesajı

Birlikte Daha Güçlüyüz…

2021 Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz genel kurula katılan bütün saygıdeğer üyelerimizi yürekten saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Katılımın yüksek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Oylarını geçen dönemde olduğu gibi aynı yönetim kadrosu ile paylaşan değerli Tbüd üyelerine yeni yönetim kurulu başkanı olarak yeni yönetim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni dönemde yönetim kurulu olarak, yaşamış olduğumuz pandemi günlerini bir an önce geride bırakarak geleceğimiz için Tbüd yönetim kurulu olarak derneğimizin önceliklerini, ihtiyaçlarını belirledik ve bu yönde yoğun bir çalışma süreci içine girdik.

Ana hedeflerimiz Tbüd derneğinin bilinirliğini ve üyelerimiz arası sosyalleşmeyi sağlamak ve standartlarımızı her geçen gün arttırmaktır. Dünyamızın hızla gelişip değiştiği bir süreçte teknik, teknoloji, inovasyon ve ar-ge ile çalışmak ve bu unsurlara önem vermek ve gereğini yapmak için hepimize fazla fazla görevler düşüyor. Tüm gücümüz ile daha gelişmiş ve geleceğe umutla bakan Türkiye için, hepimizin canla başla çalışması gerekir.

Dünyada yaşanan covid19 salgını, iklim değişikliği ve ekonomik krizlerin oluşturduğu belirsizliklerin hüküm sürdüğü zor bir dönemden geçiyoruz ve bu zor dönemleri hep birlikte atlatacağız.

Tüm değerli Tbüd üyelerini saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Mehmet ÖZÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketlerin Çevresel Hedeflerini Oluşturmak

Enerji performansını iyileştirmek için çevresel bilincin oturması ve gerekli prosedürlerin uygulanması son derece gereklidir. 

Verimliliğin Artması / Risk ve Tehditlerin Azalması

İşletmelere çok daha makul bir maliyetle iş üretimi yapma fırsatı verir. Girdi malzemeleri ve enerjinin korunması gibi farklı aşamalarda maliyetin azalması söz konusu olacaktır. 

Yasal Gereksinimlere Uyumluluk

Birçok işletmenin iş faaliyetlerini sürdürmeleri için teknik konularda yeterli olmaları gerekmektedir. Aynı kalitede hizmet ve servis üretmelerine imkan verir.

İyileştirme ve Kalitede Süreklilik

Çevre yönetim sisteminin en önemli özelliklerinden biri kalite ve verimliliği korumasıdır. İşletme ve organizasyonlar, başarı getiren bilimsel ve ölçülebilir uygulamaları kendi iş faaliyetlerine kolayca kazandırır.

Başarılı Bir Kamu İmajı Yaratmak

Doğru stratejiler, işletmelerin prestijini artıran önemli bir kriterdir. İlkelerine göre hareket eden organizasyonlar, belli bir standardı yakalamış demektir.

Çalışan Performansını Artırması

Her organizasyonun başarısını belirleyen temel faktör, çalışanların bilgi ve becerileridir. Bütüncül hareket ettikleri ölçüde başarılarını geleceğe daha kolay taşıyabilirler.

Üyeleri için değer yaratan, değişim ilişkileri ağlarını oluşturarak, ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için...Birlikte Daha Güçlüyüz...

ÜYELERİMİZ İÇİN DANIŞMANLIK

İş insanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

Üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak.

Şirketlerin enerji verimliliklerini

Fikirler ve projeler üretmek

Mesleki konularda bilgi alışverişini

Tüm üyelerimize yararlı olmak

Birlikte daha güçlüyüz…

Üyelerimizin memnuniyetini ve derneğimizin altyapısını geliştirip, sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmak üzere çevreye duyarlı projelerle, kalite ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini arttırmaktır.

HABERLER

Son haberler & Dernek aktiviteleri

DUYURU
SAYIN DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE
DERNEĞİMİZ ÜYELERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN MİLLİ
EĞİTİM BAKANLIĞI VE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANAN KALFALIK ve USTALIK SINAVI İÇİN BAŞVURULAR 04-05 KASım 2023 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. SINAVA KATILMAK İSTEYENLER BAŞVURU ZAMANI EK’TEKİ BELGELERİ TARAFIMIZA İLETMELERİ GEREKMEKTEDİR.#birliktedahagüçlüyüz #destek #vizyon #gelişim #istikraristikrar

TBÜD DERNEK 2021-2022 DERGİSİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.