Ustalık Başvuru Formu

USTALIK BAŞVURU FORMU

Özellikle sanayi iş kollarında ya da zanaat gerektiren işlerde çalışabilmek, mesleğine yönelik iş yeri açabilmek, çırak, kalfa ve usta yetiştirebilmek için ustalık belgesi alınması zorunludur. Ustalık belgesi sahibi olabilmek için öncelikli olarak kişinin kalfalık belgesi sahibi olması gereklidir.

Uzun yıllar mesleğini uygulayan kişilerin SGK hizmet dökümü ile bunu belgelemeleri gerekmektedir. Ustalık belgesi için aranan hizmet süreleri kişinin eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir. Mesleğinde henüz tecrübesi bulunmayan kişiler ise mesleki eğitim merkezleri tarafından açılan eğitimlere katılarak ustalık belgesi alabilmektedirler.

USTALIK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) BAŞVURU FORMU ( USTALIK İÇİN EK-10 ) Vergi Dairesinden onaylatılmış olmalıdır.

2) Öğrenim Belgesi (DİPLOMA, TASDİKNAME, ÖĞRENCİ BELGESİ)
3) Kimlik Fotokopisi
4) SSK veya BAĞKUR Prim Dökümü (E-Devlet üzerinden alınabilir.)
5) 6 Adet Fotoğraf
6) Sınav Harcı

KALFALIK İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA – USTALIK İÇİN AYRICA 5 YIL ÇALIŞMA OLMASI GEREKİR.
KALFALIK SINAVINDA BAŞARILI OLANLAR ERTESİ GÜN USTALIK SINAVINA GİREBİLİRLER.

Üyeleri için değer yaratan, değişim ilişkileri ağlarını oluşturarak, ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için...Birlikte Daha Güçlüyüz...