DERNEK HAKKINDA

BİZ…

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi konumunda olan kobilerin yasal ve yapısal sorunlarının çözümü ve kurumsal kimlik kazanmaları konusunda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Bölgemizdeki üniversiteler, araştırma kurumları ve demokratik kuruluşlarla güç birliği yapıyoruz, ortak projeler yürütüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlerle sürekli ve kalıcı işbirlikleri yapmaya özel önem veriyoruz. Bölgemizdeki diğer sivil toplum kuruluşları ve demokratik örgütlerle ortak platformlar oluşturuyoruz. Kobilerin ülke ekonomisinde hak ettiği yeri alması için birlikte mücadele etmenin zorunluluğuna inanıyoruz. Bağlı derneklerimizin üyeleri arasında birlikte iş yapabilme olanakları yaratmak ve en üst düzeyde dayanışma sağlamak amacıyla organizasyonlar yapıyoruz. BİZ… Piyasa ekonomisinin, hukuki ve sosyal alt yapısının geliştirilmesi ve istikrar içinde büyümesi için katkı sumayı, İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapmayı, Dünyadaki teknolojik çalışmaları yakından takip etmeyi, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırmayı, teknoloji üreten ve ihraç eden konuma gelmesi yönünde gayret göstermeyi, destek vermeyi, İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunmayı, Şirketlerin küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapmayı, bu amaçla uluslararası organizasyonlar içinde yer almayı, işbirliği yapmayı, Yatırımların ve ihracatın önünü açıcı politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmayı, yol gösterici çalışmalar yapmayı, Üye derneklerden gelen görüş ve önerileri geliştirerek, bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletmeyi, Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmayı, Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemeyi, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım etmeyi görev biliyoruz. BİZ… Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini en üst düzeye çıkartmak için, Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak için, Demokratik, laik, etkin bir hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için, Sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek için, Sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesine öncülük ederek, sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp, hayata geçirmektir için varız.

image
UZMANLIK

Uzmanlık, disiplin ve hassasiyet

Dünyadaki teknolojik çalışmaları yakından takip etmeyi, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırmayı, teknoloji üreten ve ihraç eden konuma gelmesi yönünde gayret göstermeyi, destek vermeyi amaçlıyoruz

Ekonomik verimliliği sağlamak

80%

Mesleki kalkınmayı desteklemak

70%

İstihdam ve istikrar sağlamak

90%