FAALİYET RAPORU

Tüm üyelerimiz, yönetim kurulumuz,  komite ve kurullarımız TBÜD misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine  katkıda bulunmak amacı ile gönüllü olarak çalışmayı vazife bilir ve yüksek bir motivasyon ile bu amaca hizmet eder.

Şeffaflık: Katılımcı bir süreç ile belirlenen TBÜD misyon, vizyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yürütülen tüm faaliyetlerde  izlenebilirlik ve hesap verebilirlik  temel ilke olup, kurum kültürünün bir parçası olarak görülür. Kararların ve kuralların herkes tarafından öğrenilebilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin hiç bir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesine önem verilir.

Üye Memnuniyetinin Sağlanması: Üye dernekler için var olan Federasyonumuz, federasyonda yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilinçlendirilmesi, üyelerin temsil ettikleri derneklerin genel sorunlarının çözümünde yardımcı olunmasını görev bilir.

Uluslararası Entegrasyon: Benzer uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, ortaklaşa projeler yürütülmesi, bilgi ve deneyim değişikliği ile ülkemizdeki temsili uluslararası düzeye de taşır, uluslararası deneyimlerimizi üyelerimiz ile paylaşırız.

Sektörel Temsil: Misyonumuzdan hareketle sektörlerin ülke düzeyinde ve bölgesel boyutta bağımsız temsilcisi olmak, sektörleri temsil eden derneklerin ve üyelerinin güçlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek   temel amaçlarımızdan birisidir.

Şirketlerin enerji verimliliklerini

Fikirler ve projeler üretmek

Mesleki konularda bilgi alışverişini

Tüm üyelerimize yararlı olmak

Şirketlerin Çevresel Hedeflerini Oluşturmak

Enerji performansını iyileştirmek için çevresel bilincin oturması ve gerekli prosedürlerin uygulanması son derece gereklidir. 

Verimliliğin Artması / Risk ve Tehditlerin Azalması

İşletmelere çok daha makul bir maliyetle iş üretimi yapma fırsatı verir. Girdi malzemeleri ve enerjinin korunması gibi farklı aşamalarda maliyetin azalması söz konusu olacaktır. 

Yasal Gereksinimlere Uyumluluk

Birçok işletmenin iş faaliyetlerini sürdürmeleri için teknik konularda yeterli olmaları gerekmektedir. Aynı kalitede hizmet ve servis üretmelerine imkan verir.

İyileştirme ve Kalitede Süreklilik

Çevre yönetim sisteminin en önemli özelliklerinden biri kalite ve verimliliği korumasıdır. İşletme ve organizasyonlar, başarı getiren bilimsel ve ölçülebilir uygulamaları kendi iş faaliyetlerine kolayca kazandırır.

Başarılı Bir Kamu İmajı Yaratmak

Doğru stratejiler, işletmelerin prestijini artıran önemli bir kriterdir. İlkelerine göre hareket eden organizasyonlar, belli bir standardı yakalamış demektir.

Çalışan Performansını Artırması

Her organizasyonun başarısını belirleyen temel faktör, çalışanların bilgi ve becerileridir. Bütüncül hareket ettikleri ölçüde başarılarını geleceğe daha kolay taşıyabilirler.

Üyeleri için değer yaratan, değişim ilişkileri ağlarını oluşturarak, ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için...Birlikte Daha Güçlüyüz...